marți, 13 august 2013

Vatra lumii

     Zona geografică în care se află astăzi România, a fost în urmă cu peste 10.000 de ani, vatra lumii, locul unde a început cu adevărat civilizaţia umană. Acest adevăr este destul de greu de digerat pentru celelalte mari naţiuni, printre care şi cu aspiraţii inalte la titlul de popor ales.
   În zona Olteniei se înregistrează cea mai veche locuire în bordeie din lume (18.000 ani î.Hr.), cea mai veche activitate de minerit, cel mai vechi târnacop de miner descoperit vreodată, cea mai veche activitate metalurgică a aramei din lume (8.000 ani î.Hr.), cea mai veche scriere din lume (tăbliţele de la Tărtăria, judeţul Alba 5-6.000 î.Hr.). Tot aici s-a inventat arcul, au apărut primele furnale din Europa, şi tot de aici au plecat şi s-au format celelalte popoare indo-europene şi nu numai, cum ar fi: iranienii, carienii, italicii, frygienii, sciţii, cimmerienii, triburile iberice, bascii, sarmaţii, elenii (ahei şi dorieni), fenicienii, etc.
    Traco-dacii reprezintă cea mai veche şi mai înaltă cultură de pe Pământ, anterioară civilizaţiei sumeriene, şi totodată cea mai numeroasă (180 - 200 de triburi). Se găseau în întreaga Europă , din Balcani până în nordul Poloniei sau al Ucrainei, din vestul Europei până în Asia Mica sau Africa, chiar şi burii din Africa de Sud sunt tot un neam de daci, din care făcea parte însuşi Burebista.
    Scrisul şi istoria civilizaţiei, au apărut mai întâi în spaţiul tracic, ulterior în spaţiul greco-roman, unde a fost dus de triburile care au migrat. Traco-dacii au avut cea mai veche agricultură din Europa, neolitică, care a fost una dintre cele mai vechi din lume. Era singurul popor din lume care folosea cercul la dispozitivele de măsurare a timpului.
    Începând cu anul 1995, după studii îndelungate, dar nedezvăluite, o serie de savanţi americani de prestigiu au ajuns la concluzia că Potopul descris în Biblie a avut loc pe malul vestic al Marii Negre, unde locuia o populaţie neaşteptat de dezvoltată. Cât priveşte Olimpul, legendarul munte din mitologia greacă (ULIMP- Lumină sau Splendoare, în limba traco-dacă), nu era altceva decât muntele Bucegi pe care nu întâmplător dăinuie al doilea Sfinx de pe Pământ. Istoricul Homer spunea că numai tracii ştiau să lupte călare şi cu arcul începând cu mileniul cinci î.Hr. Traco-dacii se remarcau printr-o corectitudine desăvârşită, toate convenţiile fiind încheiate verbal şi apoi păstrate cu sfinţenie. Lipsa de acasă era semnalată printr-un băţ lăsat la poartă, fiind mai mult decât suficient. Traco-dacii erau singura civilizaţie din lume care nu a folosit sclavagismul sub nici o formă a sa.
    În jurul anului 1400 î.Hr., se construieşte în Tracia Nord-Dunăreană, cea dintâi şcoală cu local de sine stătător de pe Terra, numită Androniconul, unde preoţii zamolxieni predau toate disciplinele universitare începând cu teologia (cultul Zeului Soare şi al celor 12 constelaţii). Confom mărturiilor lui Platon şi Socrate, însuşi Pitagora şi-a completat studiile la o şcoală zamolxiană, şi tot ei afirmau că în acea vreme în Dacia existau cei mai de seamă medici ai timpului.
Istoricul Herodot îi considera pe cimmerieni originari de pe versantul Nord-Estic al Carpaţilor,  din Moldova de astăzi. Apoi o parte dintre ei s-au deplasat spre Sud, în Anatolia, unde au fost cunoscuţi ca cimmiry. Migraţi ulterior către Italia, Spania, Anglia şi Irlanda au fost cunoscuţi sub denumirea de celţi. Zona Nord-Dunăreană, pe teritoriul României de astăzi, a fost considerată din vechime drept un paradis terestru. Un teren bogat în aproape toate bogăţiile pământului, cu terenuri agricole, numit grânarul Europei mai târziu, păşuni întinse, toate formele de relief, un incredibil sistem hidrografic natural şi o zonă bine apărată contra majorităţii dezastrelor naturale. Locuitorii acestei zone n-au putut fi alungaţi din vatra strămoşească şi nici deznaţionalizaţi. 
    Românii păstrează în continuare limba, portul, obiceiurile, tradiţiile strămoşilor de acum 7.000 de ani. Analizele minuţioase de sânge, demonstrează un alt miracol: în ciuda numeroaselor invazii, inclusiv mult distorsionata ocupaţie romană, ne-am păstrat puritatea genetică, specifică strămoşilor noştri.
România rămâne un miracol, căruia i s-a prevăzut un viitor mesianic. Profetul indian Sundhar Singh scria în 1922, că românii vor deveni un popor îndrăgit şi respectat de toate popoarele lumii.

Bibliografie:
- Augustin Deac - Istoria Adevărului Istoric
- P.L.Tonciulescu - Ramania, paradisul regăsit
- Nicolae Densuşianu - Dacia Preistorică , Vol.1, 2, 3, 4, 5
- Cornel Bârsan - Revanşa Daciei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu