duminică, 28 iulie 2013

Concurs Naţional de Creaţie Literară “Fascinaţia Mării”

CERCUL MILITAR CONSTANŢA
CENACLUL LITERAR ”MIHAIL SADOVEANU”
AL CERCULUI MILITAR CONSTANŢA
ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 15 IUNIE – 05 OCTOMBRIE 2013
CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ
“FASCINAŢIA MĂRII”, ed I

- REGULAMENT –


Cercul Militar Constanta – coordonat de Statul Major al Forţelor Navale organizează şi desfăşoară concursul naţional de creaţie literară „Fascinaţia Mării”, ediţia I, în perioada 15 iunie – 05.octombrie 2013
- Tema concursului – Marea şi oamenii ei.
- La fiecare secţiune alături de tema impusă autorul dispune de o temă liberă.
- Concursul este deschis tuturor creatorilor de gen din cercurile militare, instituţiile militare de învăţământ şi casele de cultură, neprofesionişti, dar, care trebuie să transmită fascinaţia mării, prin lucrările lor.

-Structura concursului are 5 categorii :
1. poezie - 5 poezii (dintre care una la temă);
2. poezie umoristică / fabulă - 5 poezii / fabule (dintre care una la temă);
3. proză scurtă / proză umoristică – câte 2 schiţe, max 2 pagini fiecare (dintre care una la temă);
4. epigramă – 6 epigrame dintre care 3 la temă;
5. Haiku - 6 haiku-uri dintre care 3 la temă;
- Etapele desfăşurării concursului:
- primirea lucrărilor – în perioada 15 iunie - 15 august ;
- jurizarea şi stabilirea câştigătorilor – 16 august – 15 septembrie ;
- 15-25 septembrie anunţarea primilor sase clasaţi la fiecare secţiune (fără sa se specifice locul ocupat) si invitarea acestora la festivitatea de premiere
- festivitatea de premiere şi gala laureaţilor – sâmbătă 05 octombrie 2013, orele 17.00, la Cercul Militar Constanţa.

- Participanţii se pot înscrie la una sau mai multe secţiuni
- Textele vor fi redactate în Word , format New Times Roman 14, A4 la 1,5 rânduri, obligatoriu cu diacritice.
- Lucrările vor fi însoţite de fişa de înscriere, o fotografie (tip CI / Paşaport) în format JPG şi eventualul palmares literar.
- Vor fi trimise doar texte inedite – nepublicate si netrimise la alte concursuri..
- Vom confirma primirea textelor imediat ce acestea ne-au parvenit.
- Lucrările trimise la concurs nu se returnează.
- Lucrările pot fi trimise în format electronic la adresa de e-mail: cerculmilitarconstanta@yahoo.com, ori pe CD/DVD la adresa: Cercul Militar Constanţa, str. Traian nr. 29, cod poştal 900743, Constanţa, cu menţiunea „Pentru concurs 2013”.

Persoane de contact:

- Mm.pr. Liviu Tănase, şeful Cercului Militar Constanţa – tel. 0723.323544.
- Aurel Lăzăroiu, preşedintele Cenaclului Literar ”Mihail Sadoveanu” - tel. 0723.026258;
**
- Premiile se vor acorda în bani şi trofee astfel :
- la fiecare secţiune - premiul I
- premiul al II-lea
- premiul al III-lea
- Marele Premiu al concursului


- Lucrările celor nominalizaţi la premii vor fi prezentate în spectacolul de gală cu ocazia festivităţii de premiere.

**
- Juriul: componenţa juriului
1. Prof univ dr Cristina Tamaş, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea – preşedinte al juriului;
2. Reprezentantul Secţiei Tradiţii şi Cultură Militară din cadrul Statului Major General
3. Reprezentantul Secţiei Învăţământ şi Tradiţii din cadrul Statului Major al Forţelor Navale
4. Dan Norea, preşedintele Clubului Umoriştilor Constănţeni- CUC;
5. Ananie Gagniuc, scriitor, membru al Asociaţiei Umoriştilor din România;
6. Laura Văceanu, preşedintele Societăţii Naţionale de Haiku, filiala Constanţa;
7. Anastasia Dumitru, scriitor, Societatea Naţională de Haiku, filiala Constanţa;
8. Alexandru Birou, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, filiala Dobrogea;
9. Costache Tudor, scriitor, preşedintele Fundaţiei Culturale „Sorin Tudor”;
10. Ovidiu Dunareanu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;
11. Ion Rosioru, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România;
12. Mircea Lungu, poet;
13. Petru Bruma, scriitor, membru al Uniunii Epigramiştilor din România;

Evaluarea creaţiilor trimise se va face independent de către fiecare membru al juriului, rezultatul final fiind cel conform mediei obţinute. În cazul unor situaţii de egalitate de punctaj, juriul, împreună cu organizatorii, îşi rezervă dreptul de a institui şi alte premii decât cele anunţate în prezentul regulament sau, în funcţie de valoarea lucrărilor, să nu acorde sau să redistribuie unele premii.
Pentru concurenţii care participă la două sau mai multe secţiuni din concurs şi ale căror creaţii sunt evaluate cu note care îi plasează pe podium, se va acorda un singur premiu, cel mai mare, evident, pentru cea mai bună creaţie.

Cazarea participanţilor la festivitatea de premiere se va face la Căminul Militar Constanta, astfel:
- pentru personalul MApN – pe baza ordinului de serviciu;
- pentru celelalte persoane – contra cost.
Masa se va servi contra cost.

- Mediatizarea concursului se va face prin anunţuri trimise de către organizatori la Cercurile Militare, Casele de Cultură ale Sindicatelor, la publicaţiile Observatorul Militar, Marina Română, Timona precum şi la emisiunile Ora Armatei şi Scutul Dobrogei. De asemenea, vor fi postate anunţuri pe siturile literare şi în presa locală.


DORIM SUCCES TUTUROR PARTICIPANŢILOR!

Fişa de înscriere


- Numele şi prenumele _________________________________________________
- Instituţia pe care o reprezintă ___________________________________________
- Adresa _____________________________________________________________
- Telefon (fix, mobil) __________________________________________________
- E-mail _____________________________________________________________
- Secţiunea (secţiunile) la care participă ____________________________________

Data Semnătura
______________ _________________
„Fascinația mării” 2013 – mențiuni referitoare la concursul de epigramăÎn calitate de președinte al juriului la secțiunea epigramă, am obținut de la organizatori aprobarea să gestionez concursul de epigramă după metode proprii. Pentru aceasta, participanții vor trimite, ca și la celelalte secțiuni, numai texte in format electronic, cu urmatoarele mențiuni, valabile numai pentru secțiunea epigramă:

Epigramele vor fi scrise:
- în format Times New Roman, font de 12, cu diacritice;
- de la început de rând, fără tab sau alte alinieri;
- la un rând, fără interlinii;
- cu titlul boldat, fără niciun rând de pauză față de corpul epigramei, astfel:

Catren omagial către Caragiale
Cu greu îmi vine să aștern,
Un adevăr ce nu-l suport,
Ca tocmai tu să fii cel mort
Și Cațavencu cel etern...

Epigramele vor fi trimise NUMAI prin email. Ca și la celelalte secțiuni, adresa de email pentru expedierea textelor va fi cerculmilitarconstanta@yahoo.com. La primirea textelor, nu este necesară secretizarea prin motto sau prin alte metode. Singurele persoane care vor manipula textele sunt domnul Aurel Lăzăroiu și cu mine, care -atenție!- nu vom face parte din juriu. Metoda permite să participe la concurs orice persoană care are adresă de email (sau apelează la un tânăr cu adresă de email), inclusiv constănțenii. Singurii excluși sunt Aurel Lăzăroiu, Dan Norea și membrii juriului.

Imediat după primirea textelor prin email, expeditorul va primi o confirmare de primire, în care i se va comunica numărul de concurs.
În final, se va face publică o listă cu mediile fiecărui participant, ordonată după acest număr de concurs. Pentru a menaja eventualele orgolii, nu vor fi făcute publice decât numele premianților.

În desfășurarea jurizării, am încercat să îmbin metode care au funcționat cu rezultate bune la alte concursuri online.
1. Primesc de la domnul Lăzăroiu fișierele fiecărui participant, cu numărul de concurs al fiecăruia.
2. Împart epigramele în două fișiere mari, cele cu temă impusă și cele fără temă. Textele vor fi uniformizate ca aspect, amestecate fără nicio regulă și în final numerotate. Într-un fișier, epigramele unui autor vor ajunge să aibă de exemplu, numerele 11, 87, 198. Din experiențele precedente, în faza de uniformizare, esențiale sunt lipsa alinierii și poziția titlului, pentru că fontul poate fi modificat la tot fișierul fără efort. Așa încât vă rog să nu-mi dați prea mult de muncă.
3. La fiecare epigramă păstrez într-un fișier excel numărul de concurs al autorului, numărul epigramei (de la 1 la 6), categoria (cu sau fără temă) și numărul pentru jurizare.
4. Trimit cele două fișiere cu epigrame unui număr de 3 epigramiști cu experiență, care nu participă la concurs. Numele celor trei membri ai juriului vor fi cunoscute numai de mine până la anunțarea premiilor. Dacă metoda va fi repetată anul viitor, vor fi aleși alți membri ai juriului.
5. Cei trei membri ai juriului (fără să se cunoască între ei) vor fi rugați să aibă criterii unice de jurizare, referitoare nu numai la prozodie, construcție și poantă, ci și la respectarea temei, originalitatea și gradul de inedit al epigramei. Am observat în anii trecuți că la concursuri de acest gen, epigramiștii de valoare trimit epigrame vechi, bazându-se pe lipsa de cunoștințe a juriului.
6. Membrii juriului îmi vor trimite câte două tabele, aferente celor două categorii, cu numărul epigramei și nota.
7. Reunind tabelele, fac media fiecărei epigrame.
8. Folosind tabela excel, fac media fiecărui autor.
9. Trimit domnului Aurel Lăzăroiu rezultatele – numărul de concurs și media finală, ordonate descrescător.
10. După premiere, fac publice rezultatele, cu media fiecărei epigrame și media finală a fiecărui participant, organizată după numerele de concurs. NU fac publice notele fiecărui jurat, pentru că am observat că, la multe concursuri, subiectivitatea ajunge să fie considerată fie părtinire, fie incompetență.

Succes!

Dan Norea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu